21 kwietnia 2011


28. Bernartice. Wiadukt kolejowy zbudowany w latach 1866 – 68 nad doliną rzeczki Ličná, który wsparty jest na łukowych podporach a jego wysokość wynosi 30 m. Wiadukt stanowi zabytek sztuki budowlanej.